KỶ NIỆM CHƯƠNG GỖ ĐỒNG ĂN MÒN

Danh mục: KỶ NIỆM CHƯƠNG GỖ ĐỒNG Mã SP: Mẫu bảng vinh danh nhân viên

Kỷ niệm chương gỗ đồng ăn mòn với phần đế gỗ có sẵn kích thước cơ bản , nội dung bề mặt là miếng đống nguyên khối có kích thước theo yêu cầu khách hàng để phù hợp với phần đế gỗ đã chọn trước đó.

Bề mặt gỗ đồng được ăn mòn phần nội dung, những chi tiết như logo, chữ , chữ kỹ đều được các thợ lành nghề ăn mòn một cách kỹ lưỡng. Rồi sau đó canh chỉnh dán lên phần đế gỗ.

>>> xem thêm: kỷ niệm chương pha lê thuyền - buồm

KỶ NIỆM CHƯƠNG GỖ ĐỒNG ĂN MÒN

- Tấm đồng, nội dung ăn mòn nổi 

- Kích thước tổng tấm gỗ: 23cm x 30 cm dày 2cm có vác cạnh và có chỗ treo hoặc chóng đứng.

- Kích thước tấm kim LOẠI là 18cm x 23cm 

MẶT TRƯỚC :

Image title

MẶT SAU :

Image title