SẢN XUẤT KỶ NIỆM CHƯƠNG 2 LỚP - MẪU CATHAY

Danh mục: SẢN XUẤT KỶ NIỆM CHƯƠNG 2 LỚP Mã SP: CHỮ NHẬT 2 LỚP

SẢN XUẤT KỶ NIỆM CHƯƠNG 2 LỚP -  MẪU CATHAY với 2 phần chữ nhật được ghép lại với nhau, lớp đầu được làm thủy tinh màu xanh, phần còn lại là thủy tinh trong suốt.

MÂU KỶ NIỆM CHƯƠNG CHỮ NHẬT 2 LỚP 

Chất liệu thủy tinh, chiều cao tổng thể là 18cm

nội dung được in UV

phần thân 16cm, đế 2cm

Số lượng áp dụng giá là 10 cái trở lên và đựng trong hộp đẹp.

Image title